Vitajte na stránce Kalkulace Online

Zabýváme se kalkulacemi oprav vozidel pro právnické a fyzické osoby pro ČR a SR. Naše kalkulace, odrážejí dlouholeté zkušenosti v oblasti oprav vozidel, pojišťovnictví v neposlední řadě zkušenostmi, získanými přímo v prostoru mezi pojišťovnami a servisy.

Dovedeme vypočítat rychle a kvalitně kalkulaci, přesně podle zadání objednavatele, tak aby kalkulace odrážela skutečně vynaložené náklady na opravu. Kalkulace je v souladu s doporučenými technologickými postupy a časovými normami, což je předpokladem k jejímu samotné akceptovatelnosti pro majitele vozidlai pro pojišťovňu.


Servisu budou kalkulace proplaceny firmou Trost s.r.o. jednou ročně - Stačí se dohodnout s regionálním managerem firmy Trost a stačí se zapojit se do akce.

Kdo si může kalkulaci objednat:

• majitelé vozidel (kontrola faktur, výpočet předpokládaných nákladů - Při "výplatách rozpočtem - bez faktury" a pod.)
• pojišťovňe (s působností na celém území ČR a SR)
• autorizované servisy (pro samotnou preferovanou značku vozidla, ale i pro ostatní značky)
• neautorizované servisy (všechny značky vozidel, pro autoservisy bez ohledu na zaměření servisu)

Novinky: